תוכנית אימון שחייה במים פתוחים H7

מטרת האימון: מרחק + העלאת קצב (שוחים בים רצוף 60 דקות באותו שבוע)

התרגילדגשים ומטרות
1.1500 מ' חימוםבסוף החימום אוכלים חטיף / ג'ל.
בכל 500 מ' בודקים זמן ושומרים על קצב
2.200X5 מ'שמירה על המשולש הקדוש – דופק / תנועות / זמן
דופק 25, "30 שניות מנוחה
3.200X5 מ'שמירה על המשולש הקדוש – דופק / תנועות / זמן
דופק 26-27, "30 שניות מנוחה
4.200X5 מ' עם כפות ופולישמירה על המשולש הקדוש – דופק / תנועות / זמן (מהיר יותר)
דופק 26-27, "20 שניות מנוחה
5.200X5 מ'שמירה על המשולש הקדוש - דופק / תנועות / זמן (מהיר יותר)
דופק 27-28, "20 שניות מנוחה
6.500 מ' שחרורקל וארוך, לשלב סגנונות
7.מתיחות30 דקות מתיחות

מרחק: 6,000 מ’

 

 

תוכנית אימון שחייה במים פתוחים H7

מטרת האימון: מרחק + העלאת קצב (שוחים בים רצוף 60 דקות באותו שבוע)

התרגילדגשים ומטרות
1.1500 מ' חימוםבסוף החימום אוכלים חטיף / ג'ל.
בכל 500 מ' בודקים זמן ושומרים על קצב
2.200X5 מ'שמירה על המשולש הקדוש – דופק / תנועות / זמן
דופק 25, "30 שניות מנוחה
3.200X5 מ'שמירה על המשולש הקדוש – דופק / תנועות / זמן
דופק 26-27, "30 שניות מנוחה
4.200X5 מ' עם כפות ופולישמירה על המשולש הקדוש – דופק / תנועות / זמן (מהיר יותר)
דופק 26-27, "20 שניות מנוחה
5.200X5 מ'שמירה על המשולש הקדוש - דופק / תנועות / זמן (מהיר יותר)
דופק 27-28, "20 שניות מנוחה
6.500 מ' שחרורקל וארוך, לשלב סגנונות
7.מתיחות30 דקות מתיחות

מרחק: 6,000 מ’

 

 

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה