תוכנית אימון שחייה F9

מטרות: אימון הכנה לקראת מדידת 1000 מ’

התרגיל דגשים ומטרות
1300 חימום + 3X100 רגליים + 4X200 חתירה ארוך מאודבין כל 100 רגליים, 15"
200 מ' ראשון על 4 דקות, כל שאר ה- 200 על 3:30 יציאה
210X50 עם סנפירים 45 יציאה, עד 14 תנועות ל-25 מ'. לנסות לשמור על 12
33X100 מתגברות 25 מתגבר, 25 ארוך, 25 מתגבר, 25 ארוך. 2:00 יציאה
43X100 מתגבר 1-31:45 יציאה
5200 קל
610X100, יציאה 1:45המטרה לשמור על קצב קבוע בכל 100 מ' ולדייק ביציאה
7200 שחרור +10 דקות מתיחות

 

תוכנית אימון שחייה F9

מטרות: אימון הכנה לקראת מדידת 1000 מ’

התרגיל דגשים ומטרות
1300 חימום + 3X100 רגליים + 4X200 חתירה ארוך מאודבין כל 100 רגליים, 15"
200 מ' ראשון על 4 דקות, כל שאר ה- 200 על 3:30 יציאה
210X50 עם סנפירים 45 יציאה, עד 14 תנועות ל-25 מ'. לנסות לשמור על 12
33X100 מתגברות 25 מתגבר, 25 ארוך, 25 מתגבר, 25 ארוך. 2:00 יציאה
43X100 מתגבר 1-31:45 יציאה
5200 קל
610X100, יציאה 1:45המטרה לשמור על קצב קבוע בכל 100 מ' ולדייק ביציאה
7200 שחרור +10 דקות מתיחות

 

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה