תוכנית אימון שחייה E8

מטרת האימון: מדרגות בשחייה

התרגילדגשים ומטרות
1300 מ' חימום + 200 רגליים
24X25 חתירה, מינימום תנועות ללא נשימה45 יציאה
350+100+200+400יציאה : 1:15, 2:30, 5
450+100+200+100+50 עם סנפיריםהכל לפי יציאה של דקה ל- 50 מ'
58X25 דולפין ללא נשימה עם סנפיריםדקה יציאה
6100 שחרור
77 דקות מתיחות

תוכנית אימון שחייה E8

מטרת האימון: מדרגות בשחייה

התרגילדגשים ומטרות
1300 מ' חימום + 200 רגליים
24X25 חתירה, מינימום תנועות ללא נשימה45 יציאה
350+100+200+400יציאה : 1:15, 2:30, 5
450+100+200+100+50 עם סנפיריםהכל לפי יציאה של דקה ל- 50 מ'
58X25 דולפין ללא נשימה עם סנפיריםדקה יציאה
6100 שחרור
77 דקות מתיחות

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה