תוכנית אימון שחייה E7

מטרת האימון: שילוב סגנונות

התרגילדגשים ומטרות
1300 מ' חתירה + 200 מ' רגליים
24X100 עם סנפירים25 מ' שחייה עם אגרופים, 25 מ' גב, 25 מ' כל הכוח, 25 מ' קל, עד 12 תנועות
34X150 מ'50 גב, 150 חתירה. לקחת 20 שניות הפסקה בין כל 150 מ'
44X100, יציאה 2:3025 מ' גב בכל הכוח, 25 מ' חזה, ארוך, 50 מ' חתירה, קצב
54X100 חתירה, 2:15 יציאה
6200 מ' חזה עם סנפירים ידיים חזה, רגליים דולפין
710 דקות מתיחות

 

תוכנית אימון שחייה E7

מטרת האימון: שילוב סגנונות

התרגילדגשים ומטרות
1300 מ' חתירה + 200 מ' רגליים
24X100 עם סנפירים25 מ' שחייה עם אגרופים, 25 מ' גב, 25 מ' כל הכוח, 25 מ' קל, עד 12 תנועות
34X150 מ'50 גב, 150 חתירה. לקחת 20 שניות הפסקה בין כל 150 מ'
44X100, יציאה 2:3025 מ' גב בכל הכוח, 25 מ' חזה, ארוך, 50 מ' חתירה, קצב
54X100 חתירה, 2:15 יציאה
6200 מ' חזה עם סנפירים ידיים חזה, רגליים דולפין
710 דקות מתיחות

 

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה