תוכנית אימון שחייה E4

מטרת האימון: מהירות

התרגילדגשים ומטרות
1300 מ' חימום + 200 רגליים
24X25 חתירה עם סנפירים כל 7 מ' ראשונים בכל הכוח
34X50 מ' מתגבר ב- 25 הראשון25 ראשון מתחילים לאט עד שנוגעים חזק מאוד בקיר בסיום הבריכה, 25 שני לאט לאט. 1:00 יציאה
46X25 חתירה, בכל פעם 1/3 אחר של הבריכה, בכל הכוח עם אגרופים25 ראשון, שליש ראשון בכל הכוח, השאר קל. ב- 25 השני 1/3 בכל הכוח ובכל השאר קל. בין כל 25, 5 נשימות במים
54X100 חתירה25 ראשון בכל הכוח וממשיכים בקצב את ה- 75, 2:30 יציאה
6100 לאט לאט + 100 מדידה100 מדידה בכל הכוח, לנסות לשלוט ב- 20 תנועות
7100 שחרור + 10 דקות מתיחות

 

תוכנית אימון שחייה E4

מטרת האימון: מהירות

התרגילדגשים ומטרות
1300 מ' חימום + 200 רגליים
24X25 חתירה עם סנפירים כל 7 מ' ראשונים בכל הכוח
34X50 מ' מתגבר ב- 25 הראשון25 ראשון מתחילים לאט עד שנוגעים חזק מאוד בקיר בסיום הבריכה, 25 שני לאט לאט. 1:00 יציאה
46X25 חתירה, בכל פעם 1/3 אחר של הבריכה, בכל הכוח עם אגרופים25 ראשון, שליש ראשון בכל הכוח, השאר קל. ב- 25 השני 1/3 בכל הכוח ובכל השאר קל. בין כל 25, 5 נשימות במים
54X100 חתירה25 ראשון בכל הכוח וממשיכים בקצב את ה- 75, 2:30 יציאה
6100 לאט לאט + 100 מדידה100 מדידה בכל הכוח, לנסות לשלוט ב- 20 תנועות
7100 שחרור + 10 דקות מתיחות

 

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה