תוכנית אימון שחייה D6

מטרת האימון: אימון מהירות + מדידת 100 מ’

התרגילדגשים ומטרות
1300 מ' חימום - חתירה עם סנפיריםבכל בריכה רביעית להגביר את המהירות.
28X50 מ' 1:15 יציאה2 תנועות חזקות בתחילת השחייה והשאר קל.
34X25 חתירה עם סנפירים, ללא נשימהיציאה 45 שניות, מהר מאוד.
44X100 חתירה, 2:30 יציאהקצב קבוע, דופק 24
54X25 מ'
מ.מ.א.ק 45 שניות יציאה
מתגבר, מתפרץ (7 מ' ראשונים, השאר קל). "אול אווט " - בכל הכוח במשך כל הבריכה, קל
650 קל לאט לאט ואז מדידה של 100 מ'.
המטרה: למרות המהירות, לספור תנועות בבריכה ה- 4
7300 קל + 10 דקות מתיחות

תוכנית אימון שחייה D6

מטרת האימון: אימון מהירות + מדידת 100 מ’

התרגילדגשים ומטרות
1300 מ' חימום - חתירה עם סנפיריםבכל בריכה רביעית להגביר את המהירות.
28X50 מ' 1:15 יציאה2 תנועות חזקות בתחילת השחייה והשאר קל.
34X25 חתירה עם סנפירים, ללא נשימהיציאה 45 שניות, מהר מאוד.
44X100 חתירה, 2:30 יציאהקצב קבוע, דופק 24
54X25 מ'
מ.מ.א.ק 45 שניות יציאה
מתגבר, מתפרץ (7 מ' ראשונים, השאר קל). "אול אווט " - בכל הכוח במשך כל הבריכה, קל
650 קל לאט לאט ואז מדידה של 100 מ'.
המטרה: למרות המהירות, לספור תנועות בבריכה ה- 4
7300 קל + 10 דקות מתיחות

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה