תוכנית אימון שחייה D3

מטרת האימון : משולש קדוש – הבנת 3 הפרמטרים של 100 מ’ חתירה: מספר תנועות/דופק/זמן

תרגילדגשים ומטרות
1200 חזה גלישה של 3 שניות, פתיחת ידיים לאט
23X100 מ'בכל פעם כשמגיעים לבריכה רביעית, לספור את התנועות.
דגשים: ראש למטה, הכנסת יד לאט, מתיחה איטית, נשימה איטית
33X100 מ' על 3 דקותשחייה איטית. בבריכה הרביעית לספור תנועות, כשמגיעים לקיר לבדוק זמן ולמדוד דופק ל- 10 שניות.
4100 מ' משולש קדוש 60%המטרה לנסות לשחות בדופק של 20-22 (ב- 10 שניות). במידה והדופק גבוה מידי או נמוך מידי ולא בטווח, לעשות שוב עד שמצליחים.
5100 מ' משולש קדוש 75%אותו תרגיל, רק שהפעם המטרה לשלוט בדופק של 24 בדיוק.
63X100 על 3 דקות יציאההמטרה: לשלוט בקצב קבוע, דופק של 23-25, ומספר תנועות קבוע על זמן יציאה קבוע (כ-30-45 שניות הפסקה בין כל 100 מ' אבל קבוע)
7100 שחרור+10 דקות מתיחותבסיום 100 מ' למדוד דופק. הדופק צריך להיות 19-20

תוכנית אימון שחייה D3

מטרת האימון : משולש קדוש – הבנת 3 הפרמטרים של 100 מ’ חתירה: מספר תנועות/דופק/זמן

תרגילדגשים ומטרות
1200 חזה גלישה של 3 שניות, פתיחת ידיים לאט
23X100 מ'בכל פעם כשמגיעים לבריכה רביעית, לספור את התנועות.
דגשים: ראש למטה, הכנסת יד לאט, מתיחה איטית, נשימה איטית
33X100 מ' על 3 דקותשחייה איטית. בבריכה הרביעית לספור תנועות, כשמגיעים לקיר לבדוק זמן ולמדוד דופק ל- 10 שניות.
4100 מ' משולש קדוש 60%המטרה לנסות לשחות בדופק של 20-22 (ב- 10 שניות). במידה והדופק גבוה מידי או נמוך מידי ולא בטווח, לעשות שוב עד שמצליחים.
5100 מ' משולש קדוש 75%אותו תרגיל, רק שהפעם המטרה לשלוט בדופק של 24 בדיוק.
63X100 על 3 דקות יציאההמטרה: לשלוט בקצב קבוע, דופק של 23-25, ומספר תנועות קבוע על זמן יציאה קבוע (כ-30-45 שניות הפסקה בין כל 100 מ' אבל קבוע)
7100 שחרור+10 דקות מתיחותבסיום 100 מ' למדוד דופק. הדופק צריך להיות 19-20

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה