תוכנית אימון שחייה B8

מטרת האימון: שליטה ב- 200 מ’ + 200 שבור

התרגילדגשים ומטרות
1.200 חימום + 200 רגליים הפעם עושים את הרגליים ללא קרש. הידיים בחץ
2.50X4 על 1:30 יציאהמנסים לשחות בקצב קבוע בכל 50 מ' + 2 שניות. אם הזמן שהגדרתם לעצמכם 1:08, לנסות לשלוט בין 1:06-1:10
3.50X4 שליטה בזמן ומתגברחשוב מאוד להצליח בתרגיל 2. במידה ולא מצליחים, מומלץ לחזור עליו שוב ושוב עד להצלחה, מאחר והוא מהווה הכנה לתרגיל 3.
מתחילים את ה- 50 הראשון + 5 שניות מזמן הקצב של תרגיל 2, 50 מ' +2 , 50 מ' שלישי, זמן הקצב בדיוק, ב- 50 מ' הרביעי צריך להגיע ל- 5 שניות (מהיר יותר מזמן הקצב).
4.50X4 אותו תרגילהפעם אנחנו מבינים ומנסים לדייק, לדוגמא: 1:13, 1:10, 1:08, 1:03 ובסיום למדוד דופק
5.50X4 + 100X2 + 200זמן יציאה 50 מ' ב- 1:30, זמן יציאה 100 מ'- 3 דקות
ובסיום 200 מ' ולהבין כמה זמן לקח לנו לסיים את התרגיל.
6.200 מ' שחייה איטיתכמה שפחות תנועות - לנסות עד 22 תנועות
7.200 חתירה עם סנפירים + 7 דקות מתיחות

תוכנית אימון שחייה B8

מטרת האימון: שליטה ב- 200 מ’ + 200 שבור

התרגילדגשים ומטרות
1.200 חימום + 200 רגליים הפעם עושים את הרגליים ללא קרש. הידיים בחץ
2.50X4 על 1:30 יציאהמנסים לשחות בקצב קבוע בכל 50 מ' + 2 שניות. אם הזמן שהגדרתם לעצמכם 1:08, לנסות לשלוט בין 1:06-1:10
3.50X4 שליטה בזמן ומתגברחשוב מאוד להצליח בתרגיל 2. במידה ולא מצליחים, מומלץ לחזור עליו שוב ושוב עד להצלחה, מאחר והוא מהווה הכנה לתרגיל 3.
מתחילים את ה- 50 הראשון + 5 שניות מזמן הקצב של תרגיל 2, 50 מ' +2 , 50 מ' שלישי, זמן הקצב בדיוק, ב- 50 מ' הרביעי צריך להגיע ל- 5 שניות (מהיר יותר מזמן הקצב).
4.50X4 אותו תרגילהפעם אנחנו מבינים ומנסים לדייק, לדוגמא: 1:13, 1:10, 1:08, 1:03 ובסיום למדוד דופק
5.50X4 + 100X2 + 200זמן יציאה 50 מ' ב- 1:30, זמן יציאה 100 מ'- 3 דקות
ובסיום 200 מ' ולהבין כמה זמן לקח לנו לסיים את התרגיל.
6.200 מ' שחייה איטיתכמה שפחות תנועות - לנסות עד 22 תנועות
7.200 חתירה עם סנפירים + 7 דקות מתיחות

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה