תוכנית אימון שחייה B5

 מטרת האימון: היפוקסי ב- 100 מ’

התרגילדגשים ומטרות
1.300 חתירה עם סנפיריםנשימה כל 5, עד 13 תנועות לבריכה
2.25X8 מינימום תנועותגלישה איטית - לא נושמים בהתחלה עד שנגמר האוויר ואז נושמים כרגיל
3.200 רגליים עם קרשברכיים צמודות, הקצפה עם הרגליים
4.25X8 חתירה ללא נשימה עם סנפיריםדקה יציאה. המטרה היא לא לנשום וגם לא לעלות דופק. כל 25 מ' יש למדוד דופק ב- 10 שניות, על מנת לוודא שלא עוברים את ה-20 דופק. דופק נמוך חשוב יותר מאשר לסיים בריכה ללא נשימה
5.100X5 חתירה, נשימה כל 5יש לשחות לאט לאט. יציאה - 4 דקות. המטרה: שחייה איטית ומספר תנועות נמוך
6.25X8 חתירה ללא סנפירים ללא נשימהדקה יציאה, לאט לאט, לנסות להגיע ל-19 תנועות ופחות ללא רגליים.
7.10 דקות מתיחות

תוכנית אימון שחייה B5

 מטרת האימון: היפוקסי ב- 100 מ’

התרגילדגשים ומטרות
1.300 חתירה עם סנפיריםנשימה כל 5, עד 13 תנועות לבריכה
2.25X8 מינימום תנועותגלישה איטית - לא נושמים בהתחלה עד שנגמר האוויר ואז נושמים כרגיל
3.200 רגליים עם קרשברכיים צמודות, הקצפה עם הרגליים
4.25X8 חתירה ללא נשימה עם סנפיריםדקה יציאה. המטרה היא לא לנשום וגם לא לעלות דופק. כל 25 מ' יש למדוד דופק ב- 10 שניות, על מנת לוודא שלא עוברים את ה-20 דופק. דופק נמוך חשוב יותר מאשר לסיים בריכה ללא נשימה
5.100X5 חתירה, נשימה כל 5יש לשחות לאט לאט. יציאה - 4 דקות. המטרה: שחייה איטית ומספר תנועות נמוך
6.25X8 חתירה ללא סנפירים ללא נשימהדקה יציאה, לאט לאט, לנסות להגיע ל-19 תנועות ופחות ללא רגליים.
7.10 דקות מתיחות

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה