תוכנית אימון שחייה B3

מטרת האימון: שליטה בקצב קבוע של 50 מ’ ללא סנפירים + סיום 100 מ’ שחיית חתירה בפחות מ- 24 תנועות

התרגילדגשים ומטרות
1.300 חתירה עם סנפיריםעד 14 תנועות לבריכה
2.50X3 חתירה, על 2 דקות יציאהבמידה ומגיעים על 1:40 יש כ- 20 שניות בלבד לנוח! לנסות לשחות כמה שיותר לאט
3.150 מ' רגליים עם קרש
4.200 גב עם סנפירים
5.25X20 על דקה יציאהלספור תנועות בכל 25 מ' ולבדוק שמגיעים בזמן קבוע. דגשים: מתיחה איטית ובעומק הנכון, הרפיית יד מעל המים, עקבים בקו המים, כמעט ללא רגליים (כל 25 לחשוב על שני דגשים)
6.100X2 מ', עד 24 תנועותכמו באימון הקודם, במידה וקשה עוצרים, אבל מודדים זמן כולל ההפסקות. בבריכה ה-4 סופרים תנועות ללא רגליים (תפקיד הרגליים בתרגיל זה הם רק בכדי להציף את הגוף).
בין כל 100 מ' לקחת דקה הפסקה. אנחנו רוצים לבדוק מה ההבדל בזמן בין כל 100 מ'.
7.50 שחרור קל +7 דקות מתיחות

תוכנית אימון שחייה B3

מטרת האימון: שליטה בקצב קבוע של 50 מ’ ללא סנפירים + סיום 100 מ’ שחיית חתירה בפחות מ- 24 תנועות

התרגילדגשים ומטרות
1.300 חתירה עם סנפיריםעד 14 תנועות לבריכה
2.50X3 חתירה, על 2 דקות יציאהבמידה ומגיעים על 1:40 יש כ- 20 שניות בלבד לנוח! לנסות לשחות כמה שיותר לאט
3.150 מ' רגליים עם קרש
4.200 גב עם סנפירים
5.25X20 על דקה יציאהלספור תנועות בכל 25 מ' ולבדוק שמגיעים בזמן קבוע. דגשים: מתיחה איטית ובעומק הנכון, הרפיית יד מעל המים, עקבים בקו המים, כמעט ללא רגליים (כל 25 לחשוב על שני דגשים)
6.100X2 מ', עד 24 תנועותכמו באימון הקודם, במידה וקשה עוצרים, אבל מודדים זמן כולל ההפסקות. בבריכה ה-4 סופרים תנועות ללא רגליים (תפקיד הרגליים בתרגיל זה הם רק בכדי להציף את הגוף).
בין כל 100 מ' לקחת דקה הפסקה. אנחנו רוצים לבדוק מה ההבדל בזמן בין כל 100 מ'.
7.50 שחרור קל +7 דקות מתיחות

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה