תוכנית אימון שחייה B10

מטרת האימון: 500 מ’ מדידה

התרגילדגשים ומטרות
1.300 מ' חתירה עם סנפירים, נשימה כל 5 + 200 מ' רגליים עם קרש
2.25X8 חתירה מינימום תנועותעד 20 תנועות: דגש על אצבעות רפויות, עומק מתיחה נכון
3.100X2 עם 2:30 יציאהשליטה בקצב + מספר תנועות אחיד
4.100X3 חתירה. בסיום - 50 קל, לאט לאט
2:45 יציאה (אם מצליחים, ניתן לנסות על 2:30), ארוך ונכון
5.500 מ' מדידהיש לבקש מהמציל או מאחד ממאמני עולם המים למדוד 500 מ'. במידה ומרגישים קושי, מותר לעצור, אך הזמן של ה- 500 מ' כולל גם את ההפסקות. אין צורך לשחות מהר מידי, אלא שיהיה זמן יסוד ל- 500 מ'.
6.300 חתירה עם סנפירים, דופק 20בין כל 100 מ' למדוד דופק ולבדוק שאתם על 20. ואז, להמשיך. בסיום, 7 דקות מתיחות.

תוכנית אימון שחייה B10

מטרת האימון: 500 מ’ מדידה

התרגילדגשים ומטרות
1.300 מ' חתירה עם סנפירים, נשימה כל 5 + 200 מ' רגליים עם קרש
2.25X8 חתירה מינימום תנועותעד 20 תנועות: דגש על אצבעות רפויות, עומק מתיחה נכון
3.100X2 עם 2:30 יציאהשליטה בקצב + מספר תנועות אחיד
4.100X3 חתירה. בסיום - 50 קל, לאט לאט
2:45 יציאה (אם מצליחים, ניתן לנסות על 2:30), ארוך ונכון
5.500 מ' מדידהיש לבקש מהמציל או מאחד ממאמני עולם המים למדוד 500 מ'. במידה ומרגישים קושי, מותר לעצור, אך הזמן של ה- 500 מ' כולל גם את ההפסקות. אין צורך לשחות מהר מידי, אלא שיהיה זמן יסוד ל- 500 מ'.
6.300 חתירה עם סנפירים, דופק 20בין כל 100 מ' למדוד דופק ולבדוק שאתם על 20. ואז, להמשיך. בסיום, 7 דקות מתיחות.

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה