תוכנית אימון שחייה A7

 מטרת האימון: הבנת ה”משולש הקדוש” ב- 50 מ’ חתירה

התרגילדגשים ומטרות
25X8 מ' חתירהמספר תנועות
200 מ' מנח נשימה בחתירה עם סנפיריםכל 25 מ' יד אחרת מובילה.
8X50 מ' עם סנפירים, שתי 2 דקות יציאהמנסים לשמור על זמן קבוע, לספור תנועות בבריכה השנייה ולמדוד דופק ב- 10 שניות.
מטרה: 15 תנועות בכדקה, דופק נמוך מ- 25 (משולש קדוש).
100 מ' רגליים עם קרשבמידה ואין התקדמות, מותר לעזור באמצעות הידיים
100 חתירה עם סנפירים רצוף, לאט לאטדגש: נשימה איטית מאוד, בסיום למדוד דופק.
50X4 משולש קדושלשלוט בכל 3 הפרמטרים החשובים: תנועות, דופק, זמן. להחליט לפני התרגיל: 15 תנועות בדקה בדיוק, מדידת דופק ולראות שהוא לא משתנה בין כל 50 מ' (2 דקות יציאה).
10 דקות מתיחות

תוכנית אימון שחייה A7

 מטרת האימון: הבנת ה”משולש הקדוש” ב- 50 מ’ חתירה

התרגילדגשים ומטרות
25X8 מ' חתירהמספר תנועות
200 מ' מנח נשימה בחתירה עם סנפיריםכל 25 מ' יד אחרת מובילה.
8X50 מ' עם סנפירים, שתי 2 דקות יציאהמנסים לשמור על זמן קבוע, לספור תנועות בבריכה השנייה ולמדוד דופק ב- 10 שניות.
מטרה: 15 תנועות בכדקה, דופק נמוך מ- 25 (משולש קדוש).
100 מ' רגליים עם קרשבמידה ואין התקדמות, מותר לעזור באמצעות הידיים
100 חתירה עם סנפירים רצוף, לאט לאטדגש: נשימה איטית מאוד, בסיום למדוד דופק.
50X4 משולש קדושלשלוט בכל 3 הפרמטרים החשובים: תנועות, דופק, זמן. להחליט לפני התרגיל: 15 תנועות בדקה בדיוק, מדידת דופק ולראות שהוא לא משתנה בין כל 50 מ' (2 דקות יציאה).
10 דקות מתיחות

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה