תוכנית אימון שחייה A5

 מטרת האימון: מדידת דופק + אינטרוולים של 50 מ’ עם סנפירים

התרגילדגשים ומטרות
1.10 דקות שחיית חתירה ללא נשימהכל פעם שוחים עד המקסימום ללא נשימה בשחייה איטית.
2.25X8 חתירה עם סנפיריםספירת תנועות, מתיחה איטית + עומק מתיחה נכון.
3.50 מ' חתירה עם סנפיריםבבריכה השניה, לנסות לשחות 20 תנועות או פחות ובסיום ה- 50 מ' למדוד דופק במשך 10 שניות (המטרה לא להגיע לדופק גבוה, לא לעבור את ה- 24 כמו בפעילות אירובית).
4.25X2 מ' חתירה ללא סנפיריםיש לספור תנועות, לקחת אוויר לאט ובסיום כל 25 מ' למדוד דופק ב- 10 שניות.
5.50X5 מ' עם סנפיריםבין כל 50 מ', לקחת 45 שניות הפסקה. בהפסקה מודדים דופק וכמובן סופרים תנועות. בבריכה השניה, לנסות להגיע ל- 15-18 תנועות לבריכה (קצב לא גבוה של הרגליים).
6.200 גב עם סנפיריםהעברת ידיים לאט.
7.מתיחות

תוכנית אימון שחייה A5

 מטרת האימון: מדידת דופק + אינטרוולים של 50 מ’ עם סנפירים

התרגילדגשים ומטרות
1.10 דקות שחיית חתירה ללא נשימהכל פעם שוחים עד המקסימום ללא נשימה בשחייה איטית.
2.25X8 חתירה עם סנפיריםספירת תנועות, מתיחה איטית + עומק מתיחה נכון.
3.50 מ' חתירה עם סנפיריםבבריכה השניה, לנסות לשחות 20 תנועות או פחות ובסיום ה- 50 מ' למדוד דופק במשך 10 שניות (המטרה לא להגיע לדופק גבוה, לא לעבור את ה- 24 כמו בפעילות אירובית).
4.25X2 מ' חתירה ללא סנפיריםיש לספור תנועות, לקחת אוויר לאט ובסיום כל 25 מ' למדוד דופק ב- 10 שניות.
5.50X5 מ' עם סנפיריםבין כל 50 מ', לקחת 45 שניות הפסקה. בהפסקה מודדים דופק וכמובן סופרים תנועות. בבריכה השניה, לנסות להגיע ל- 15-18 תנועות לבריכה (קצב לא גבוה של הרגליים).
6.200 גב עם סנפיריםהעברת ידיים לאט.
7.מתיחות

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה