ABC

נכתב על ידי Ori בתאריך . בקטגוריה מסמכים

שחיית WEST

טיפוסי ABC

 

לפני שבכלל נדבר על מי הוא A מי הוא B ומי הוא C, חשוב להבין כמה דברים על המים , משקל סגולי ובכלל:

  • אדם שמשקל הסגולי (משקל הגוף ביחס למים) שלו הוא מעל אחד – שוקע יותר, ואדם שמשקל הסגולי שלו פחות מ-1 צף.
  • שומן צף (כפי ששמים שמן ומים השמן יעלה למעלה), עצמות שוקעות ושריר שוקע.
  • שריר ארוך צף יותר טוב משריר קצר
  • מרכז הציפה של אדם הוא הריאות( אצל נשים גם האגן)
  • מתיחה של גוף במים יוצר עילוי ( כפי שחליפות השחיינים שוקעות אך תוך כדי מתיחה הם יוצרות עילוי וצפות מדהים ובגללזה אסרו אותם)

ולאחר שהבנו כמה דברים בסיסיים את היכולת של הגוף “להתמודד עם המים”, המטרה שלנו בשחיית ווסט זה ליצור את המצב האופטימלי שהראש רפוי והעקבים בקו המים, אם הצלחנו לעשות את זה הגוף יצוף ולא יהיה לחץ על המפרקים.

מי הוא A?

A הוא אדם מאוד לא גמיש, או עם כאבים שהכאבים משפעילים על חוסר היכולת שלו להתכופף לברך, לעשות חץ וכו’….

מרים משקולות , בטוח יהיה A, לחימה משולבת וכו’… ב-70% יהיו A, רץ מרתון שלא עושה מתיחות יהיה A ועוד……

 

מי הוא B ?

B הוא האדם הממוצע שעושה קצת גמישות, קצת פעילות גופנית, כגון הליגה עם מתיחות, אירובי, קצת חדר כושר ואלי שחיין שלמד לשחות, או שחיין שעבר הרבה בחיים ומדד המתח שלו גבוה יחסית יכול להיות שיש לו כאבים אבל לא משפיעים כל כך על הגמישות שלו.

 

מי הוא C:

יוגיסט, שחיין שהיה בנבחרת , התעמלות מכשירים ועוד……

 

*חשוב להבין שמרים משקולות יכול גם להיות C וההפך, מדד הגמישות באבחון השחיין הוא הקובע!!!!!!

ABC

נכתב על ידי Ori בתאריך . בקטגוריה מסמכים

שחיית WEST

טיפוסי ABC

 

לפני שבכלל נדבר על מי הוא A מי הוא B ומי הוא C, חשוב להבין כמה דברים על המים , משקל סגולי ובכלל:

  • אדם שמשקל הסגולי (משקל הגוף ביחס למים) שלו הוא מעל אחד – שוקע יותר, ואדם שמשקל הסגולי שלו פחות מ-1 צף.
  • שומן צף (כפי ששמים שמן ומים השמן יעלה למעלה), עצמות שוקעות ושריר שוקע.
  • שריר ארוך צף יותר טוב משריר קצר
  • מרכז הציפה של אדם הוא הריאות( אצל נשים גם האגן)
  • מתיחה של גוף במים יוצר עילוי ( כפי שחליפות השחיינים שוקעות אך תוך כדי מתיחה הם יוצרות עילוי וצפות מדהים ובגללזה אסרו אותם)

ולאחר שהבנו כמה דברים בסיסיים את היכולת של הגוף “להתמודד עם המים”, המטרה שלנו בשחיית ווסט זה ליצור את המצב האופטימלי שהראש רפוי והעקבים בקו המים, אם הצלחנו לעשות את זה הגוף יצוף ולא יהיה לחץ על המפרקים.

מי הוא A?

A הוא אדם מאוד לא גמיש, או עם כאבים שהכאבים משפעילים על חוסר היכולת שלו להתכופף לברך, לעשות חץ וכו’….

מרים משקולות , בטוח יהיה A, לחימה משולבת וכו’… ב-70% יהיו A, רץ מרתון שלא עושה מתיחות יהיה A ועוד……

 

מי הוא B ?

B הוא האדם הממוצע שעושה קצת גמישות, קצת פעילות גופנית, כגון הליגה עם מתיחות, אירובי, קצת חדר כושר ואלי שחיין שלמד לשחות, או שחיין שעבר הרבה בחיים ומדד המתח שלו גבוה יחסית יכול להיות שיש לו כאבים אבל לא משפיעים כל כך על הגמישות שלו.

 

מי הוא C:

יוגיסט, שחיין שהיה בנבחרת , התעמלות מכשירים ועוד……

 

*חשוב להבין שמרים משקולות יכול גם להיות C וההפך, מדד הגמישות באבחון השחיין הוא הקובע!!!!!!

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה