WEST פרפר

I am hereI am here

סגנון הפרפר הוא אחד הסגנונות היפים , החזקים והמדהימים  אך אם זאת זה הסגנון היחיד שהזרועות עולות מעל פני המים באותו זמן ולכן יכולים ליצור לחץ חזק מאוד בצוואר  ובכתפיים.

WEST פרפר מאפשר לנו , להבין את התנועה , ולשחות בסגנון ארוך יותר, סגנון רך יותר , כמעט לנטרל את עבודת הצוואר ולחזק מאוד את השרירים במטרה להרים את הגוף בקלילות מעל המים.

כחלק  מלימוד הפרפר אנחנו לומדים יד פרפר ודולפין , יד הפרפר ובמיוחד הדולפין כשהוא נעשה תוך כדי  רפיון  מאפשר לנו להגמיש את האגן ולהרפות ולחזק את כל השרירים המייצבים של הגוף ” קור מסלס “.

מומלץ לצפות בשלבי הלימוד על מנת להבין את ההסבל.
10 שלבים קלים ללימוד שחיית פרפרתרגילי סגנון בשחיית פרפר

WEST פרפר

I am hereI am here

סגנון הפרפר הוא אחד הסגנונות היפים , החזקים והמדהימים  אך אם זאת זה הסגנון היחיד שהזרועות עולות מעל פני המים באותו זמן ולכן יכולים ליצור לחץ חזק מאוד בצוואר  ובכתפיים.

WEST פרפר מאפשר לנו , להבין את התנועה , ולשחות בסגנון ארוך יותר, סגנון רך יותר , כמעט לנטרל את עבודת הצוואר ולחזק מאוד את השרירים במטרה להרים את הגוף בקלילות מעל המים.

כחלק  מלימוד הפרפר אנחנו לומדים יד פרפר ודולפין , יד הפרפר ובמיוחד הדולפין כשהוא נעשה תוך כדי  רפיון  מאפשר לנו להגמיש את האגן ולהרפות ולחזק את כל השרירים המייצבים של הגוף ” קור מסלס “.

מומלץ לצפות בשלבי הלימוד על מנת להבין את ההסבל.
10 שלבים קלים ללימוד שחיית פרפרתרגילי סגנון בשחיית פרפר

אימון קפיצות ראש

הדולפינים של עולם המים

אורי סלע מתוך תוכנית הבראה